مجموعه مقالات و سمینارها در خصوص قوانین و مقررات اقامتی اروپا 2019

مجموعه کتب جدیدترین قوانین اقامت اروپا - اتریش شامل:

 • کتاب بررسی بازار املاک در اتریش
 • کتاب قوانین مقرراتی مالیات در اتریش
 • کتاب قوانین و مقررات اقامتی اتریش
 • کتاب شرایط و مدارک اخذ ویزای اتریش
 • سی دی سمینار فرصت های سرمایه گذاری در اتریش با دوبله فارسی

تیم فرانچایزر با سالها تجربه در ارائه خدمات حقوقی در اروپا و بهره گیری از تیم متخصص و وکلای توانمند در اتحادیه اروپا اقدام به پژوهش و نشر کتاب هایی در زمینه  قوانین اقامتی کشور های اروپایی، سرمایه گذاری در املاک اروپا، صنایع و کسب و کارهای کلان و خرد در کشورهای اروپایی نموده است، تا با بهره گیری از این مجموعه ها مخاطب بتواند تصویر اولیه ای از آینده اقامت اروپا، سرمایه گذاری در اروپا و شروع کسب و کار در اتحادیه اروپا بدست آورد..

 لازم به ذکر است که منابع این کتب توسط تیم وکلای بین المللی فرانچایزر از مراکز آمار رسمی استخراج شده و بر اساس آخرین تغییرات 2019 می باشد.

 

مجموعه کتب جدیدترین قوانین اقامت اروپا - اسپانیا شامل:

 • کتاب بررسی بازار املاک در اسپانیا
 • کتاب قوانین مقرراتی مالیات در اسپانیا
 • کتاب قوانین و مقررات اقامتی اسپانیا
 • کتاب شرایط و مدارک اخذ ویزای اسپانیا
 • سی دی سمینار فرصت های سرمایه گذاری در اسپانیا با دوبله فارسی

تیم فرانچایزر با سالها تجربه در ارائه خدمات حقوقی در اروپا و بهره گیری از تیم متخصص و وکلای توانمند در اتحادیه اروپا اقدام به پژوهش و نشر کتاب هایی در زمینه  قوانین اقامتی کشور های اروپایی، سرمایه گذاری در املاک اروپا، صنایع و کسب و کارهای کلان و خرد در کشورهای اروپایی نموده است، تا با بهره گیری از این مجموعه ها مخاطب بتواند تصویر اولیه ای از آینده اقامت اروپا، سرمایه گذاری در اروپا و شروع کسب و کار در اتحادیه اروپا بدست آورد..

 لازم به ذکر است که منابع این کتب توسط تیم وکلای بین المللی فرانچایزر از مراکز آمار رسمی استخراج شده و بر اساس آخرین تغییرات 2019 می باشد. 

مجموعه کتب جدیدترین قوانین اقامت اروپا - فرانسه شامل:

 • کتاب بررسی بازار املاک در فرانسه
 • کتاب قوانین مقرراتی مالیات در فرانسه
 • کتاب قوانین و مقررات اقامتی فرانسه
 • کتاب شرایط و مدارک اخذ ویزای فرانسه
 • سی دی سمینار فرصت های سرمایه گذاری در فرانسه با دوبله فارسی

تیم فرانچایزر با سالها تجربه در ارائه خدمات حقوقی در اروپا و بهره گیری از تیم متخصص و وکلای توانمند در اتحادیه اروپا اقدام به پژوهش و نشر کتاب هایی در زمینه  قوانین اقامتی کشور های اروپایی، سرمایه گذاری در املاک اروپا، صنایع و کسب و کارهای کلان و خرد در کشورهای اروپایی نموده است، تا با بهره گیری از این مجموعه ها مخاطب بتواند تصویر اولیه ای از آینده اقامت اروپا، سرمایه گذاری در اروپا و شروع کسب و کار در اتحادیه اروپا بدست آورد..

 لازم به ذکر است که منابع این کتب توسط تیم وکلای بین المللی فرانچایزر از مراکز آمار رسمی استخراج شده و بر اساس آخرین تغییرات 2019 می باشد.

  

 

مجموعه کتب جدیدترین قوانین اقامت اروپا - سوئد شامل:

 • کتاب بررسی بازار املاک در سوئد
 • کتاب قوانین مقرراتی مالیات در سوئد
 • کتاب قوانین و مقررات اقامتی سوئد
 • کتاب شرایط و مدارک اخذ ویزای سوئد
 • سی دی سمینار فرصت های سرمایه گذاری در سوئد با دوبله فارسی

تیم فرانچایزر با سالها تجربه در ارائه خدمات حقوقی در اروپا و بهره گیری از تیم متخصص و وکلای توانمند در اتحادیه اروپا اقدام به پژوهش و نشر کتاب هایی در زمینه  قوانین اقامتی کشور های اروپایی، سرمایه گذاری در املاک اروپا، صنایع و کسب و کارهای کلان و خرد در کشورهای اروپایی نموده است، تا با بهره گیری از این مجموعه ها مخاطب بتواند تصویر اولیه ای از آینده اقامت اروپا، سرمایه گذاری در اروپا و شروع کسب و کار در اتحادیه اروپا بدست آورد..

 لازم به ذکر است که منابع این کتب توسط تیم وکلای بین المللی فرانچایزر از مراکز آمار رسمی استخراج شده و بر اساس آخرین تغییرات 2019 می باشد.

  جهت کسب هرگونه اطلاعات در خصوص مجموعه کتب قوانین و مقررات اقامتی اروپا با ما از طرق مندرج در بخش تماس با ما در ارتباط باشید.