فروشگاه های زنجیره ای که در دهه 1970 در اتریش و آلمان راه اندازی شدند، دفتر اصلی این مجموعه در آلمان است و در حال حاضر در کشور اتریش بیش از 391 فروشگاه دارد که محصولات دارویی، بهداشتی و درمانی را به فروش می رسانند.

تصاویر

dmdrogerie
dmdrogerie