تعمیر، تعویض و نو سازی لاستیک، بررسی و کنترل اتومیبل و دیگر خدمات اتومبیل در مجموعه مای کار سرویس با چندین شعبه ارائه می گردد.

ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین، بدنه و رنگ، اگزوز، کمک فنر و کلیه خدمات پس از فروش خودرو

15سال است که تعمیرات خودرو، خدمات کنترل ترمز، تشخیص الکترونیک ، خدمات تایر و لاستیک نو، تعویض روغن توسط این مجموعه انجام می شود.