کلینیک دندانپزشکی Henry Schein با 120 نفر کارمند و84 سال تجربه و با 5 نمایندگی و شعبه در اتریش از مراکز سرشناس و معتبر دنداپزشکی به شمار می رود.این مجموعه طیف گسترده ای از خدمات دندانپزشکی را ارائه می دهد.

تصاویر

henryschein
henryschein
henryschein
henryschein


کسب و کارهای مشابه