یک شرکت نفت و گاز که فروش و عرضه عمومی دارد و به طور کامل در بورس اوراق بهادار لندن ثبت شده است. در سال 2011 دفتر مرکزی این شرکت به اتریش منتقل شد.کسب و کار اصلی این کمپانی تولید، تجارت، صادرات روان کننده ها و همچنین واردات سایر محصولات نفتی و مواد شیمیایی است.

تصاویر

luckoilcompany
luckoilcompany
luckoilcompany
luckoilcompany
luckoilcompany
luckoilcompany
luckoilcompany
luckoilcompany


کسب و کارهای مشابه