خانه سالمندان خدمات مراقبت از سالمند دارای 419 تخت چندین مرکز مراقبت پزشکی ارائه دهنده خدمات پرستاری، پزشکی، درمانی، روانشناختی و روان درمانی.

تصاویر

parkresidenz
parkresidenz
parkresidenz
parkresidenz


کسب و کارهای مشابه