باشگاه ورزشی با دو شعبه در وین برای تأمین دسترسی منحصر به فرد به فعالیت های بوکس تاسیس شد و در زمینه بوکس تایلندی، تکنیک بوکس یا یوگا تناسب اندام فعالیت می کند.

تصاویر

backyard
backyard


کسب و کارهای مشابه