گروه Kapsch که دفتر مرکزی آن در وین واقع شده است، یک شرکت بین المللی مخابرات و فناوری اطلاعات با بیش از 5،000 کارمند در سراسر جهان است.

تصاویر

kapsch