تی موبایل نام تجاری مورد استفاده توسط شرکت های ارتباطات مخابراتی Deutsche Telekom AG آلمان است. این گروه تجاری در اتریش، جمهوری چک، هلند، لهستان و ایالات متحده، از سال 1999 با بیش از44000 کارمند در حال فعالیت است.

تصاویر

Tmobile
Tmobile
Tmobile
Tmobile
Tmobile