ارائه دهنده لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی در کشور اتریش، این کمپانی نمایندگی های متعدد در شهرهای متخلف اتریش دارد.

تصاویر

ElektroShopKock
ElektroShopKock