شرکت تولید کننده بزرگ ظروف سرامیک ،کارد و چنگال و سرامیک حمام که از سال 1748 فعالیت میکند دفتر مرکزی این کمپانی در آلمان است و دارای چندین نمایندگی و فروشگاه در کشور اتریش است.

تصاویر

TheHouseofVilleroy&Boch
TheHouseofVilleroy&Boch
TheHouseofVilleroy&Boch