کمپانی دارو سازی AOP در سال 1996 تاسیس شد و داروهای درمانی در زمینه هماتولوژی و انکولوژی، قلب و ریه، بیماری های عصبی، روانپزشکی و بیماری های متابولیکی در این کمپانی تولید میشود.

تصاویر

AOP
AOP