آکادمی آموزش و مراقبت از کودک Kiddie، خدمات مبتنی بر آموزش و پرورش کودکان در سنین 6 هفته تا 12 سال، مراقبت های تمام وقت، مراقبت های قبل و بعد از مدرسه و اردوهای تابستانی را به خانواده ها و فرزندانشان ارائه می دهد.

این حق فرانچایز متعلق به ایالات متحده است که در سال 1981 با بیش از 200 آکادمی در 26 ایالت تأسیس شده است.

در سال 2018، این شرکت در فهرست 500  فرانچایز مجله کارآفرین در رتبه 73 قرار گرفت، رتبه23  را در فهرست فرانچایزهای سریع و جدی  و رتبه هشتم  را در لیست 100 فرانچایز برتر سال گرفت.

فرانچایز

هزینه های فرانچایز آکادمی کیدی چقدر است؟

آکادمی کیدی دارای حق فرانچایز حداکثر 135.000 دلار است و در کل دامنه سرمایه گذاری اولیه 400.000 دلار تا 4.869.000 دلار است.

سرمایه گذاری اولیه :از 400.000  دلار تا 4.869.000 دلار

سرمایه خالص موردنیاز: از 550.000 دلار تا 1.000.000 دلار

سرمایه نقدی مورد نیاز : 200.000 دلار – 500.000 دلار

هزینه های شروع کار

هزینه حق فرانچایز اولیه : 135.000 دلار

هزینه حق بیمه : 7٪

هزینه آگهی : 2٪

گزینه های پشتیبانی

آموزش در محل کار: 40 ساعت

آموزش در کلاس : 81 ساعت

آموزش فوق العاده : آموزش آنلاین

تعداد کارمندان مورد نیاز برای اجرا : 20 نفر

فرانچایز