نکات مهم در گزارش های مالی یک فرانچایز

اظهارات مالی یک فرانچایز دهنده، سابقه مالی ثبت شده همان فرانچایز است و  در واقع آنچه که در FDD برای شما فراهم شده و حاوی اطلاعات مهمی درباره وضعیت مالی و قدرت مالی فرانچایز دهنده است.

گزارش مالی فرانچایز

دو مورد از مهم ترین صورت های مالی که حتما باید بررسی کنید :

 1. ترازنامه
 2. صورت حساب درآمد

ترازنامه فرانچایز

ترازنامه یک گزارش است که به صورت خلاصه ، ارزش یک شرکت و وضعیت مالی (ورشکستگی) فرانچایز دهنده را گزارش می دهد.

مواردی که در ترازنامه وجود دارد:

 • دارایی ها: دارایی های فعلی، ثابت و غیرمستقیم
 • بدهی ها : بدهی فعلی و بلند مدت
 • سرمایه و حقوق صاحبان سهام : ارزش خالص شرکت؛ این پولی است که شرکت از فروش سهام به همراه هر سود انباشته شده ، گرفته است

ارزش خالص <= بدهی ها - دارایی ها = سهام سهامداران

موارد مهم در ترازنامه فرانچایز دهنده

 • افزایش دارایی ها
 • افزایش حقوق صاحبان سهام
 • سرمایه (باید از بدهی ها بیشتر باشد)
 • مقدار بدهی فعلی < (کمتر از) 2/1 از کل دارایی ها
 • مقدار بدهی فعلی < 3/1 از سهام سهامداران

franchise

گزارش میزان درآمد فرانچایز

گزارش درآمدی و هزینه ای ، که به صورت سود و زیان ( Income Statement) ) نیز معروف می باشد ؛ میزان درآمد ها ، هزینه ها، درآمد خالص ،  وضعیت شرکت و همچنین سود یا زیان انتهای دوره را که حاصل فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی می باشند را گزارش می کند.

نامهای دیگرگزارش درآمد عبارتند از:

 • بیانیه های سود و زیان
 • بیانیه درآمد
 • بیانیه عملیات
 • بیانیه درآمد
 • نتایج عملیات
 • بیانیه درآمد تلفیقی 

 مقادیر بیانیه های درآمد عبارتند از:

 • درآمد
 • هزینه ها : هزینه فروش، هزینه اداری عمومی، هزینه های بهره برداری
 • درآمد قبل از مالیات
 • پیش پرداخت مالیات
 • درآمد خالص
 • درآمد خالص در هر سهم

آنچه که در گزارش فرانچایز دهنده مهم است:

 • افزایش سود
 • درآمد بیشتر از ارزش حق امتیاز باشد
 • روند افزایش درآمد، معمولا بیشتر از 15٪ باشد
 • روند رشد درآمد خالص، معمولا بیشتر از 15٪ باشد

اگر چنین شرایطی در گزارش فرانچایز باشد آن فرانچایز سود آور است.

با توجه به موارد بالا برای  بررسی شرایط یک فرانچایز،  باید تمام اظهارات سه سال گذشته آن فرانچایز را توسط یک حسابدار متخصص بررسی کنید.