فست فود زنجیره ای برای گیاه خواران، این مجموعه فست فود زنجیره ای از سال 1973 در حال فعالیت است و ارائه دهنده اولین همبرگر گیاهی واقعی در جهان است.

تصاویر

Swingkitchen
Swingkitchen
Swingkitchen
Swingkitchen
Swingkitchen
Swingkitchen