یک کافه شیک دارای فضای باز و تراس، محلی مناسب برای برگزاری قرار صبحانه و جلسات کاری

تصاویر

SteinCafe
SteinCafe
SteinCafe
SteinCafe