کافی شاپ ایتالیایی با چندین شعبه در اروپا و اتریش ارائه دهنده قهوه و غذاهای ایتالیایی حداقل 300.000 یورو برای اخذ نمایندگی و فرانچایزاز این برند نیاز است

تصاویر

CafedellaTerra
CafedellaTerra
CafedellaTerra
CafedellaTerra